Speaker

Jānis Kļaviņš

Uzņēmējs, uzņēmumu stratēģiskais un vadības konsultants