Speaker

Gunta Ancāne

Gunta Ancāne

Ziemeļeiropas mentālās veselības centra ārste, profesore