Speaker

Tālis Juhna

Tālis Juhna

RTU zinātņu prorektors, profesors inženierzinātnēs, akadēmiķis

AllSessions

25.11.2022.
25/11/2022
11:15

Ilgtermiņa ekonomikas izaugsmi veicinoši universitāšu un uzņēmumu sadarbības modeļi

Koncertzāle "Cēsis"
Tālis Juhna
25 November
Time:  11:15 - 12:55
Location:  Koncertzāle "Cēsis"
Speaker:  Tālis Juhna

Universitāšu loma zināšanās balstītā ekonomika paplašinās jo papildus kvalificētiem darbiniekiem, kas primāri interesē uzņēmumus , universitātes sniedz ieguldījumu jaunu uzņēmumu izveidē, zinātniskās kompetences nodrošināšanā un starptautisko tīklu veidošanā.

15:00

Paneļdiskusija “Uzņēmumu noturība un konkurētspēja nozarē”

Santa Anča
Kristīna Sprūdža
Tālis Juhna
Edgars Ricevs
25 November
Time:  15:00 - 16:00
Location:  Koncertzāle "Cēsis"

Uz pārmaiņām biznesā un dzīvē varam 100% paļauties – pārmaiņas apliecina, ka esam dzīvi un augam. Mums jāmācās šo nestabilitāti pieņemt, iemīlēt, ar tās palīdzību veicinot attīstību.